Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018-2023 Zawiadomienia o Sesji Rady Powiatu Karkonoskiego VI kadencji 2023 r. 2023-06-07 14:16:04 Aktualizacja Barbara Borysiewicz SESJA_2023
Kadencja 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu 2023-06-07 12:45:54 Aktualizacja Marta Strzelczyk OM_CZP
Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu 2023-06-07 12:45:54 Aktualizacja Marta Strzelczyk OM_CZP
2023 rok Piotr Frąszczak oświadczenie majątkowe złożone w zw. z udzieleniem upoważnienia Starosty do wydawania decyzji administracyjnych 2023-06-07 12:38:40 Publikacja Marta Strzelczyk OM_PRAC_2023
2023 rok Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2022 rok 2023-06-07 12:16:34 Aktualizacja Marta Strzelczyk OM_PRAC_2022
Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2022 rok Usunięcie Starosta Karkonoski OM_PRAC_2022
2023 rok Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2022 rok 2023-06-07 12:03:53 Publikacja Marta Strzelczyk OM_PRAC_2022
2023 rok Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa za 2022 rok 2023-06-07 11:50:15 Publikacja Marta Strzelczyk OSWIAD_KIER_2022
2023 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu za 2022 rok 2023-06-07 11:40:46 Publikacja Marta Strzelczyk OM_Kier_jedn_2022
Kadencja 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Wicestarosty 2023-06-07 11:16:52 Aktualizacja Marta Strzelczyk OM_WST
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ogłoszenie nr 10/23 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym - dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego/główny księgowy... 2023-06-06 15:22:11 Aktualizacja Marta Strzelczyk OGL_10_23
Plany postępowań o udzielenie zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 wraz z aktualizacją 2023-06-06 15:05:35 Aktualizacja Karolina Szalewska-Wrona BZP.0631.1.2023
Wyniki głosowań imiennych Wyniki głosowań uchwał sesji Rady Powiatu Karkonoskiego w roku 2023. 2023-06-06 11:24:44 Aktualizacja Barbara Borysiewicz SESJA_WYNIKI_2023
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne Zmiana parametrów instalacji telekomunikacyjnej RTON Jelenia Góra Śnieżne Kotły 2023-06-06 11:23:56 Publikacja Aneta Cieplińska OŚR.6221.1.25.2023
Rejestry i ewidencje Rejestr uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji 2018-2023. 2023-06-06 11:18:34 Aktualizacja Barbara Borysiewicz REJESTR UCHWAŁ_06
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LVIII/404/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Karkonoskiego z... 2023-06-06 11:14:08 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_057_404
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LVIII/405/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia informacji: „Turystyka i promocja w powiecie karkonoskim”. 2023-06-06 11:10:23 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_057_405
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LVIII/406/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie karkonoskim”. 2023-06-06 11:06:42 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_057_406
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LVIII/407/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia informacji: „Kultura w powiecie karkonoskim”. 2023-06-06 10:44:36 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_057_407
Kadencja 2018 - 2023 UCHWAŁA NR LVIII/408/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. 2023-06-06 10:34:41 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2023_057_408