Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018 - 2023 Protokoły Sesji Rady Powiatu Karkonoskiego 2023 r. 2023-09-20 11:00:20 Aktualizacja Barbara Borysiewicz SESJA_PROTOKÓŁ_2023
Budżet i WPF Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2023 rok 2023-09-20 09:32:02 Aktualizacja Agnieszka Witkowska BUDZET_2023
Biuro Rzeczy Znalezionych Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych o znalezieniu rzeczy - rok 2023 2023-09-19 09:28:26 Aktualizacja Małgorzata Mroczkowska 3818.2023
Stan załatwienia spraw Rejestr zgłoszeń budów realizowanych na podstawie projektu budowlanego 2023-09-18 11:32:46 Aktualizacja Natalia Kuriata ABP.6743.4.2022
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 385/1288/23 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok 2023-09-18 10:30:22 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2023_1288
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 385/1287/23 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w 2023 roku 2023-09-18 10:28:23 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2023_1287
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 385/1286/23 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie uznania niecelowości realizacji zadania publicznego na podstawie... 2023-09-18 10:24:48 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2023_1286
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 385/1285/23 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie uznania niecelowości realizacji zadania publicznego na podstawie... 2023-09-18 10:06:39 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2023_1285
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 385/1284/23 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji treści projektu: „Program współpracy... 2023-09-18 10:04:55 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2023_1284
Kadencja 2018 - 2023 Protokoły Sesji Rady Powiatu Karkonoskiego 2023 r. 2023-09-15 13:25:13 Aktualizacja Barbara Borysiewicz SESJA_PROTOKÓŁ_2023
Stan załatwienia spraw Rejestr zgłoszeń budów realizowanych na podstawie projektu budowlanego 2023-09-14 13:26:25 Aktualizacja Natalia Kuriata ABP.6743.4.2022
Pozostałe ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji treści projektu: "Program współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami... 2023-09-14 08:39:46 Publikacja Starosta Karkonoski 10108.2023
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji treści projektu Usunięcie Starosta Karkonoski 10104.2023
Wpis lub wykreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Usunięcie Starosta Karkonoski KOM_E06
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu Usunięcie Starosta Karkonoski KOM_E09
Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym Usunięcie Starosta Karkonoski KOM_R10
Rejestracja i Ewidencja Pojazdów Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej lub wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 2023-09-13 16:12:01 Aktualizacja Starosta Karkonoski KOM_E04
Rejestracja i Ewidencja Pojazdów Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu 2023-09-13 16:12:01 Aktualizacja Starosta Karkonoski KOM_R07
Stan załatwienia spraw Rejestr zgłoszeń budów realizowanych na podstawie projektu budowlanego 2023-09-13 14:44:37 Aktualizacja Natalia Kuriata ABP.6743.4.2022
Do 130 tys. zł netto Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2023-09-13 08:34:31 Aktualizacja Starosta Karkonoski REGUL_ZAM