Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Inne programy, plany Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego” 2024-07-03 16:22:17 Publikacja Maria Huk 7633.2024
Roczny raport o stanie realizacji "Programu Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na lata 2021-2027" za 2023 rok. Usunięcie Starosta Karkonoski 7628.2024
Informacje o naborach w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora DPS "Junior" w Miłkowie 2024-07-03 14:35:49 Publikacja Marcin Błażków 7614.2024
Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora DPS "Junior" w Miłkowie 2024-07-03 14:32:49 Publikacja Marcin Błażków 7612.2024
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora DPS "Junior" w Miłkowie Usunięcie Starosta Karkonoski 7612.2024
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Wymiana instalacji sieci LAN z dedykowaną siecią elektryczną DATA wraz z zabezpieczeniem... 2024-07-03 14:13:56 Publikacja Agnieszka Karasińska BZP.272.1.15.2024
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Na Rzecz... 2024-07-02 12:56:28 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_26
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/27/24 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego... 2024-07-02 12:53:16 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_27
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/28/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego 2024-07-02 12:50:15 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_28
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/29/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok 2024-07-02 12:46:42 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_29
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/30/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zatwierdzenia "Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju... 2024-07-02 12:43:26 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_30
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Karkonoskiego wotum zaufania 2024-07-02 12:40:29 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_31
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/32/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania... 2024-07-02 12:37:08 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_32
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/33/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Karkonoskiego z tytułu... 2024-07-02 12:31:57 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_33
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/34/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia skargi nr BRP.1510.3.2024 2024-07-02 12:28:08 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_34
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/35/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia skargi nr BRP.1510.4.2024 2024-07-02 12:23:44 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_35
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/36/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia skargi nr BRP.1510.5.2024 2024-07-02 12:08:11 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_36
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/37/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia skargi nr BRP.1510.6.2024 2024-07-02 12:04:59 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_37
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/38/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie rozpatrzenia skargi nr BRP.1510.7.2024 2024-07-02 11:57:05 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_38
Kadencja 2024 - 2029 UCHWAŁA NR IV/39/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2024-07-02 11:43:53 Publikacja Barbara Borysiewicz URPK_2024_4_39