Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Program współpracy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 2022-07-13 10:03:01 Aktualizacja Starosta Karkonoski 10382.2021
Program rozwoju powiatu Uchwała nr XLV/304/2022 w sprawie aktualizacji „Programu Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na lata 2021-2027” 2022-07-13 09:57:20 Publikacja Dagmara Mazur 6568.2022
Pozostałe ogłoszenia Komunikat nr 1/2022 ZPK z dn. 5.07.2022 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu 2022-07-13 09:39:21 Publikacja Dagmara Mazur 6567.2022
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach... 2022-07-12 14:47:49 Aktualizacja Małgorzata Maras BZP.272.1.7.2022
Kadencja 2018 - 2023 Zapytanie BRP.0003.11.2022 Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej - w sprawie przedstawienia danych o przychodach wynikających... 2022-07-12 14:31:48 Aktualizacja Barbara Borysiewicz 43_INTER_ZAPYT
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.: Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla... 2022-07-12 11:42:58 Aktualizacja Małgorzata Maras BZP.272.1.9.2022
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.: Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla... 2022-07-12 11:27:26 Aktualizacja Małgorzata Maras BZP.272.1.9.2022
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.: Założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla... 2022-07-11 13:01:50 Publikacja Małgorzata Maras BZP.272.1.9.2022
Pozwolenia zintegrowane Wniosek -zatwierdzenie planu monitorowania POLCOLORIT S.A. Piechowice 2022-07-11 10:46:53 Publikacja Aneta Cieplińska OŚR.6226.1.1.2022
Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza- Rauschert sp. z o.o. w Mysłakowicach 2022-07-11 10:24:54 Publikacja Aneta Cieplińska OŚR.6224.2.2022
2021 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - 2020 2022-07-11 08:09:25 Aktualizacja Starosta Karkonoski OM_KIER_JO
2021 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu za 2021 rok 2022-07-11 08:09:25 Aktualizacja Starosta Karkonoski OM_Kier_jedn_2021
2020 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu -2020 rok 2022-07-11 08:04:46 Aktualizacja Starosta Karkonoski OM_Kier_jedn_2020
2021 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu za 2021 rok 2022-07-11 08:04:46 Aktualizacja Starosta Karkonoski OM_Kier_jedn_2021
Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa - rok 2016 Usunięcie Starosta Karkonoski 003_Oswiad_kier_2016
Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa - rok 2016 Usunięcie Starosta Karkonoski Oswiad_kier_2016
Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2016 rok Usunięcie Starosta Karkonoski 012_Oswiad_prac_2016
Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2016 rok Usunięcie Starosta Karkonoski Oswiad_prac_2016
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu - 2016 rok Usunięcie Starosta Karkonoski Oswiad_kier_jed_2015
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu - 2016 rok Usunięcie Starosta Karkonoski Oswiad_kier_jed_2016