Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia powyżej 30 tys. euro Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka... 2021-09-01 14:26:09 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.18.2020
Zamówienia do 130 tys. zł. Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na "Wykonanie przeglądów dróg powiatowych oraz drogowych... 2021-08-31 14:45:10 Publikacja Urszula Kasica BZP.272.2.9.2021
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ogłoszenie Nr 8/21 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym-dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych 2021-08-31 14:01:07 Publikacja Marta Strzelczyk OGL_8_2021
Geodezja Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych Dziwiszów działka 46/11 2021-08-30 11:52:21 Publikacja Aleksandra Mucharska OGL-21-1
Budżet i WPF Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok 2021-08-27 14:19:01 Aktualizacja Agnieszka Witkowska WPF_2021
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi... 2021-08-17 15:04:20 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.8.2021
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi... 2021-08-17 11:16:45 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.8.2021
Biuro Rzeczy Znalezionych Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych o znalezieniu rzeczy (2021) 2021-08-16 14:19:29 Aktualizacja Violetta Wieszkowska BRZ_O_2021
Ogłoszenia i wykazy Biura Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych o znalezieniu rzeczy (2021) 2021-08-16 14:19:29 Aktualizacja Violetta Wieszkowska BRZ_O_2021
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Budowę małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach... 2021-08-16 14:13:04 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.10.2021
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 193/608/21 z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na... 2021-08-16 10:57:41 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_608
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 193/607/21 z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Karkonoskiego... 2021-08-16 10:56:03 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK-2021_607
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 193/606/21 z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego... 2021-08-16 10:54:38 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_606
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 193/605/21 z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy... 2021-08-16 10:53:05 Publikacja Małgorzata Mroczkowska uzpk_2021_605
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Budowę małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach... 2021-08-16 09:11:02 Publikacja Urszula Kasica BZP.272.1.10.2021
2021 Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa za 2020 rok 2021-08-13 15:38:57 Publikacja Marta Strzelczyk OM_KIER_2020
Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa-2020 Usunięcie Starosta Karkonoski OM_KIER_2020
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi... 2021-08-12 15:14:39 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.8.2021
2021 Oświadczenia majątkowe pozostałych osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych za 2020 rok 2021-08-11 16:41:21 Publikacja Marta Strzelczyk OM_PRAC_2020
2021 rok Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - 2020 2021-08-11 16:23:15 Publikacja Marta Strzelczyk OM_KIER_JO