Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 198/622/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Karkonoskiego i Regionalnej Izbie... 2021-09-07 11:28:36 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_622
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 197/621/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy pomiędzy Powiatem Karkonoskim... 2021-09-07 11:26:58 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_621
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 197/620/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie akceptacji aneksu do umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowo... 2021-09-07 11:24:00 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_620
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 196/619/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych 2021-09-07 11:21:27 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_619
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ogłoszenie nr 10/21 o wolnym stanowisku urzędniczym ds. drogownictwa w Wydziale Dróg Powiatowych 2021-09-07 08:53:59 Publikacja Marta Strzelczyk OGL_10_2021
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ogłoszenie nr 9/21 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym-dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2021-09-07 08:46:51 Publikacja Marta Strzelczyk OGL_9_2021
2021 Oświadczenia majątkowe kierowników komórek organizacyjnych Starostwa-2020 2021-09-06 20:19:51 Aktualizacja Starosta Karkonoski OM_KIER_2020
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Budowę małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach... 2021-09-03 14:43:55 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.10.2021
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 196/618/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach naboru uczniów w jednostkach... 2021-09-03 12:05:00 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_618
Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok Usunięcie Małgorzata Mroczkowska BUDZET_2021
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 196/617/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Miejskiej Szklarska Poręba... 2021-09-03 12:03:18 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_617
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 195/616/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu karkonoskiego 2021-09-03 12:00:53 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_616
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 195/615/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy... 2021-09-03 11:49:15 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_615
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/614/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Towarzystwa Krzewienia Kultury... 2021-09-03 11:44:04 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_614
Zamówienia powyżej 130 tys. zł Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Budowę małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach... 2021-09-03 11:19:02 Aktualizacja Urszula Kasica BZP.272.1.10.2021
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/613/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr 62/2021 z dnia 26.07.2021... 2021-09-03 11:04:25 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_613
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/612/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie... 2021-09-03 11:01:58 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_612
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/611/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie... 2021-09-03 10:59:06 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_611
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/610/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie... 2021-09-03 10:57:43 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_610
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 194/609/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania Sesji Rady Powiatu Karkonoskiego 2021-09-03 10:43:27 Publikacja Małgorzata Mroczkowska UZPK_2021_609