Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
E-mail: promocja@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 32 50 Krzysztof Serdyński - stan. ds. promocji
75/ 647 31 49 Kamila Baran - Dyrektor
75/ 647 31 48 Jarosław Hajndrych - stan. ds. współpracy zagranicznej
75/ 647 31 47 Łukasz Ładomirski - stan ds. współpracy z organizacjami pozarząd.  

Do akresu działania Wydziału należy:
1.Prognozowanie, programowanie i ustalanie kierunków rozwoju turystyki i sportu z uwzględnieniem współdziałania w planowaniu przestrzennym.
2.Organizowanie promocji, reklamy i informacji turystycznej w powiecie, kraju i za granicą: współpraca w tym zakresie z powiatami, województwami oraz urzędami centralnymi.
3.Promowanie powiatu, podmiotów gospodarczych z terenu powiatu oraz lokalnych inicjatyw gospodarczych, współpraca z organami i instytucjami prowadzącymi działalność promocyjną.
4.Współdziałanie ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i sportowej.
5.Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia liczby przyjazdów turystów.
6.Współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi w realizacji programu powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach turystyki i sportu.
7.Gromadzenie informacji (prowadzenie tzw. "banku danych") o podmiotach gospodarczych, nieruchomościach i udostępnianie ich podmiotom krajowym i zagranicznym zainteresowanych podjęciem lub rozwinięciem działalności gospodarczej, także w wyniku nawiązania współpracy.
8.Rejestrowanie, współdziałanie i nadzór nad Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
9.Nadzór, w tym kontrola, nad działalnością innych niż określone w pkt. 8 stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, z wyłączeniem nadzoru nad ich działalnością w zakresie zgodności z wymogami ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
10. Obsługa kompetencji organów powiatu we wspieraniu działalności gospodarczej w powiecie w zakresie określonym ustawą z 19.11.1999r. – Prawo o działalności gospodarczej.
12. Obsługa kompetencji Zarządu Powiatu określonych w ustawie z 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych w tym m. in. sporządzanie projektów decyzji zakazujących przeprowadzania imprez masowych w powiecie lub jego części.
13. Prowadzenie spraw Powiatu związanych ze współpracą zagraniczną.