Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra
II piętro
e-mail: srodowisko@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 32 16 Janusz Lichocki - Dyrektor
75/ 647 32 14 Lidia Saganowska - stanowisko ds. przyrody
75/ 647 32 15 Edward Bojęć - stanowisko ds. odpadów, powietrza, hałasu
75/ 647 32 15 Aneta Cieplińska - stanowisko ds. środowiska
75/ 647 32 17 Dorota Furtak - stanowisko ds. przyrody i rybactwa
75/ 647 32 18 Marian Dudzik - stanowisko ds. lasów i rolnictwa

75/ 647 32 19 Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań Starosty oraz Powiatu wynikających z Ustaw:
* Prawo ochrony środowiska,
* o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałwania na środowisko,
* o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
* o odpadach,
* o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
* o ochronie przyrody,
* o lasach,
* Prawo łowieckie,
* o transporcie kolejowym,
* o rybactwie środlądowym,
* Prawo geologiczne i górnicze,
* o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Prowadzone rejestry i ewidencje

1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
2. Rejestr instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska a wymagających zgłoszenia
3. Rejestr kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego
4. Rejestr sprzętu pływającego
5. Rejestr zwierząt i roślin egzotycznych
6. Publicznie dostępna baza danych na temat ochrony środowiska
7. Rejestr obszarów zagrożonych masowymi ruchami ziemi