Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wydział Komunikacji

ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
e-mail: komunikacja@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 32 00 Elżbieta Pyda - Sekretariat
75/ 647 32 01 Emil Fuzowski - Dyrektor
75/ 647 32 09 Aleksandra Hadacz–Budzikowska - Zastępca Dyrektora
75/ 647 32 05 Emilia Piwińska - stan. ds. rejestracji
75/ 647 32 06 Małgorzata Regner - stan. ds. rejestracji
75/ 647 32 07 Marta Stokłosa - stan. ds. rejestracji
75/ 647 32 10 Joanna Pietras - stan. ds. rejestracji
75/ 647 32 04 Jakub Bloch - stan. ds. ewidencji poj.
75/ 647 32 03 Ewa Bieniek - stan. ds. ewidencji poj.
75/ 647 32 08 Joanna Żmudzińska - stan. ds. praw jazdy
75/ 647 32 08 Anna Ciopińska - stan. ds. praw jazdy
75/ 647 32 11 Malwina Palczyńska - stan. ds. trans. i usuwania pojazdów
75/ 647 32 13 Karolina Wróblewska - stan. ds. OSK i wykorzystania dróg

dodatkowo w okresie pandemii także pod tel. kom. 500 059 915

Zakres zadań wydziału:
1. Rejestracja i ewidencja pojazdów.
2. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych.
3. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymywanie i przywracanie cofniętych uprawnień, wydawanie międzynarodowych praw jazdy, nadawanie uprawnień do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
4. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
5. Udzielanie zezwoleń na organizację imprez powodujących utrudnienia w ruchu tub wymagających wykorzystywania drogi w sposób szczególny.
6. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
7. Realizacja zadań z zakresu określonego przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz.1371 z późn. zm.) w tym między innymi:
- udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na prowadzenie krajowego transportu drogowego,
- udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy (w granicach powiatu) w transporcie drogowym osób,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorców prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej (przewozy na potrzeby własne),
- sprawowanie kontroli w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
8.Współdziałanie z właściwymi organami powołanymi do poszukiwań i akcji ratowniczej statków powietrznych oraz organami powołanymi do badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych,
9. Nadzór i Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów oraz wydawanie imiennych uprawnień diagnostom