Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra
tel. 75/ 647 32 70
email: abp@powiatkarkonoski.eu


75/ 647 32 71 Monika Zora-Jaworska - Dyrektor
75/ 647 32 70 Agnieszka Buzun - stanowisko ds. obsługi Wydziału
75/ 647 32 70 Monika Dobrzeniecka- stanowisko ds. obsługi Wydziału
75/ 647 32 70 Natalia Kuriata - stanowisko ds. obsługi Wydziału
75/ 647 32 72 Katarzyna Słowińska - rejon gm: Karpacz, Jeżów Sudecki
75/ 647 32 73 Anna Kotiuszko - rejon gm: Kowary, Stara Kamienica
75/ 647 32 74 Karina Czarny - rejon gm: Szklarska Poręba, zaświadczenia o samodzielności lokali
75/ 647 32 75 Jolanta Celencewicz - rejon gm: Piechowice, Mysłakowice
75/ 647 32 76 Justyna Brzezińska - rejon gm. Podgórzyn, Janowice Wielkie


Do zadań Wydziału należy:
1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w tym:
a) decyzji pozwoleń na budowę,
b) decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,
c) decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
d) decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę,
e) decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
f) decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
g) decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na sąsiedni teren,
2) przyjmowanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
3) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
4) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg, publicznych,
5) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie ustawy o własności lokali,
6) przygotowywanie opinii w sprawie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
7) przygotowywanie uzgodnień w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
8) przygotowywanie opinii w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.