Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Biuro Rzeczy Znalezionych Starosty Karkonoskiego

Dane adresowe biura

Nazwa Biuro Rzeczy Znalezionych Starosty Karkonoskiego
Adres ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Kontakt
Telefon
75/647 31 30
Fax
75/ 752 64 19
Godziny urzędowania poniedziałek, wtorek i czwartek: 7:30-15:30

środa: 7:30-16:30

piątek: 7:30-14:30  
Podstawy prawne działania Zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
* art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

* prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;
* udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie o depozytach, a także wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw;
* zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
* wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
* sprzedaż rzeczy albo likwidacja niepodjętych depozytów.
Zakres działalności Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

* rzeczy znalezione na terenie powiatu jeleniogórskiego albo rzeczy znalezione przez mieszkańca powiatu jeleniogórskiego;
* rzeczy znalezione, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
* pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
* rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
* rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – dostarczone przez zarządcę, który przekazuje rzecz do Biura po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy (zastosowanie ma przepis pkt. 1).

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

* rzeczy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
* gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
* rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;
* zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznawania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-02-22 16:36:12
Data utworzenia 2021-01-01
Data udostępnienia 2019-06-16 20:56:18
Osoba odpowiedzialna Starosta Karkonoski
Udostępnił Starosta Karkonoski