Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 136/414/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_136_414
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 136/415/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_136_415
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 137/416/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_137_416
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 137/417/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia treści projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_137_417
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 139/418/17 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_139_418
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 139/419/17 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_139_419
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 140/420/17 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_140_420
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 140/421/17 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 2 do umowy o powierzeniu realizacji zadania... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_140_421
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 141/422/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_141_422
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/423/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2016... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_423
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/424/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek organizacji pozarządowej z... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_424
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/425/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_425
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/426/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_426
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/427/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia planu naboru uczniów do ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_427
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/428/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_428
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/429/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_429
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/430/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_430
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/431/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_431
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 142/432/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_142_432
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 143/433/17 z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Forytarz ze stanowiska dyrektora Publicznej... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_143_433