Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/370/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_370
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/371/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_371
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/372/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_372
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/373/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_373
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/374/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_374
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/375/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przekazania jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego uprawnień... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_375
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/376/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg w Piechowicach zlokalizowanych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_376
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/377/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Mysłakowice w sprawie... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_377
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 125/378/17 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_125_378
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 126/379/17 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_126_379
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 127/380/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z firmą Serwis Samochodowy Sp. z... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_127_380
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 127/381/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia treści projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_127_381
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/382/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_382
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/383/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_383
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/384/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_384
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/385/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_385
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/386/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_386
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/387/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie akceptacji przystąpienia gminy Stara Kamienica do „Porozumienia... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_387
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/388/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_388
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 128/389/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_128_389