Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 216/665/18 z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_216_665
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_217_666
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/667/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_667
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/668/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o drugim... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_668
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/669/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Jeleniogórskiego... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_669
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/670/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do konkursu dla Działania 10.2 w ramach Osi Priorytetowej... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_670
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/671/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_671
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/672/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_672
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 220/673/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_220_673
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_222_674
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/675/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_675
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/676/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Stara Kamienica... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_676
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/677/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_677
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/678/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_678
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/679/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z firmą Serwis Samochodowy Sp. z o.... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_679
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 223/680/18 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym... 2019-08-05 12:46:33 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_223_680
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 239/727/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w... 2019-08-05 12:25:00 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_239_727
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na rok 2018 2019-08-05 12:25:00 Publikacja Administrator UZPJ_2018_240_728
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 240/729/18 z dnia 28 września 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do... 2019-08-05 12:25:00 Publikacja Administrator UZPJ_2018_240_729
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 241/730/18 z dnia 3 października 2018r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność... 2019-08-05 12:25:00 Publikacja Administrator UZPJ_2018_241_730