Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 23/65/19 ZPJ z dnia 10.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu naboru uczniów do ponadpodstawowych szkół prowadzonych... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_023_065
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 23/66/19 ZPJ z dnia 10.04.2019 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia w Technikum Zespołu Szkół Technicznych... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_023_066
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 23/67/19 ZPJ z dnia 10.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia komunikatu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, dotyczącego... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_023_067
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 23/68/19 ZPJ z dnia 10.04.2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_023_068
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 23/69/19 ZPJ z dnia 10.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_023_069
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 24/70/19 ZPJ z dnia 17.04.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Klubu Sportowego „Funakoshi... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_024_070
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 24/71/19 ZPJ z dnia 17.04.2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2018... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_024_071
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 24/72/19 ZPJ z dnia 17.04.2019 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Gminą Miejską Kowary w sprawie... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_024_072
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/73/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2018 r. 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_073
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/74/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_074
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/75/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich w... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_075
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/76/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_076
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/77/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Klubu Sportowego „Funakoshi... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_077
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/78/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Grupy Karkonoskiej Górskiego... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_078
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 25/79/19 ZPJ z dnia 25.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2019-08-06 11:26:18 Publikacja Administrator UZPJ_2019_025_079
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 2/3/18 ZPJ z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok 2019-08-06 10:44:32 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_002_003
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 3/4/18 ZPJ z dnia 04.12.2018 r. w sprawie nabycia przez Powiat Jeleniogórski nieruchomości położonej w Łomnicy... 2019-08-06 10:44:32 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_003_004
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 3/5/18 ZPJ z dnia 04.12.2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczenia... 2019-08-06 10:44:32 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_003_005
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 3/6/18 ZPJ z dnia 04.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w konkursie... 2019-08-06 10:44:32 Aktualizacja Administrator UZPJ_2018_003_006
Kadencja 2018 - 2023 Uchwała Nr 10/30/19 ZPJ z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym... 2019-08-06 10:44:32 Publikacja Administrator UZPJ_2019_010_030