Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 172/531/17 z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia składu Komisji opiniującej wnioski nauczycieli o udzielenie... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_172_531
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 172/532/17 z dnia 27 września 2017r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_172_532
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/533/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia treści podsumowania do dokumentu „Program ochrony środowiska... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_533
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/534/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017rok 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_534
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/535/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego realizacji i... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_535
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/536/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_536
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/537/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Mysłakowice... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_537
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/538/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiecie Jeleniogórskim... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_538
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 173/539/17 z dnia 29 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_173_539
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 174/540/17 z dnia 4 października 2017r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_174_540
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 174/541/17 z dnia 4 października 2017r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 3 do Porozumienia nr V-5/AZ/2014/2018... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_174_541
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 174/542/17 z dnia 4 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_174_542
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 175/543/17 z dnia 11 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji oraz ustalenia treści projektu... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_175_543
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 175/544/17 z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017rok 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_175_544
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 176/545/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_176_545
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 176/546/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie zaopiniowania propozycji Wójta Gminy Janowice Wielkie likwidacji... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_176_546
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 176/547/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie akceptacji umowy zlecenia na zatwierdzenie pod względem formalno-prawnym... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_176_547
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 176/548/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie aneksu do umowy zlecenia zawartej pomiędzy Powiatem Jeleniogórskimi... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_176_548
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 176/549/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie akceptacji treści Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_176_549
Kadencja 2014 - 2018 Uchwała nr 177/550/17 z dnia 20 października 2017r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... 2018-04-19 12:03:51 Publikacja Administrator UZPJ_2017_177_550