Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu
Skład BOGUSŁAW CHODAK - Przewodniczący
WIESŁAWA BĄK - Wiceprzewodnicząca
PAWEŁ KWIATKOWSKI - Sekretarz
SŁAWOMIR CELT
EUGENIUSZ KLEŚTA
JAROSŁAW KOTLIŃSKI
LESZEK SUPIERZ
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

 
Zadania Zadania Komisji:
* opiniowanie projektu budżetu;
* opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej;
* opiniowanie propozycji zmian wieloletniej prognozy finansowej;
* opiniowanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu;
* opiniowanie zmian przeznaczenia rezerwy celowej budżetu Powiatu;
* opiniowanie  propozycji przeniesień  zablokowanych  kwot  planowanych  wydatków budżetowych do rezerwy celowej;
* opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych Powiatu;
* opiniowanie wykonania budżetu Powiatu;
* sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie rocznych planów pracy Komisji;
* przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Komisjji.
Opis Komisja powołana została uchwałą nr XVII/93/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-04-19 12:03:51
Data utworzenia 2018-04-19 12:03:51
Data udostępnienia 2018-04-19 12:03:51
Osoba odpowiedzialna Starosta Jeleniogórski
Udostępnił Administrator