Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Skład GRZEGORZ RYBARCZYK - Przewodniczący
MIROSŁAW GÓRECKI - Wiceprzewodniczący
PAWEŁ KWIATKOWSKI Sekretarz
ANDRZEJ WALCZAK

 
Zadania 1) przedstawianie Radzie wniosków i opinii w sprawach;
  a) promocji i ochrony zdrowia;
  b) pomocy społecznej;
  c) polityki prorodzinnej;
  d) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  e) wspierania osób niepełnosprawnych;
  f) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  g) ochrony   przeciwpowodziowej,  przeciwpożarowej   i zapobiegania   innym   nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
  h) obronności;
  i) stanu bezpieczeństwa sanitarnego;
  j) ochrony praw konsumenta;
  k) edukacji publicznej;
  l) budżetu Powiatu w zakresie działania Komisji;
2) sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie rocznych planów pracy Komisji;
3) przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Komisji.
Opis Komisja powołana została uchwałą nr III/16/2014 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; działała w okresie od dnia 29 grudnia 2014 roku do dnia 31 marca 2016 roku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-04-19 12:03:51
Data utworzenia 2018-04-19 12:03:51
Data udostępnienia 2018-04-19 12:03:51
Osoba odpowiedzialna Starosta Jeleniogórski
Udostępnił Administrator