Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Komisja Spraw Społecznych
Skład GRZEGORZ RYBARCZYK - Przewodniczący
SŁAWOMIR CELT - Wiceprzewodniczący
JAROSŁAW KOTLIŃSKI - Sekretarz
EUGENIUSZ KLEŚTA
ANNA ZĘBIK

 
Zadania Zadania Komisji:
1) przedstawianie Radzie wniosków i opinii w sprawach:
  a) promocji i ochrony zdrowia,
  b) pomocy społecznej,
  c) polityki prorodzinnej,
  d) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  e) wspierania osób niepełnosprawnych,
  f) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  g) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  h) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  i) obronności,
  j) stanu bezpieczeństwa sanitarnego,
  k) ochrony praw konsumenta,
  l) edukacji publicznej,
  m) kultury fizycznej,
  n) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  o) budżetu Powiatu w zakresie działania Komisji;
2) sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie rocznych planów pracy Komisji;
3) przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Komisji
Opis Komisja powołana została uchwałą nr II/12/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, zmieniona uchwałą nr VI/47/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2019 r.zmieniającą uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-23 12:31:59
Data utworzenia 2018-12-11
Data udostępnienia 2019-08-04 12:05:51
Osoba odpowiedzialna Admin
Udostępnił Starosta Jeleniogórski